HOMESIDE

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TŘEBOSICE

Historie

Minulost SDH Třebosice sahá až do doby, kdy mnozí z nás ještě nebyli na světě. První známky o činnosti sboru máme z roku 1942, ale pravděpodobně fungoval už předtím. Během své činnosti dosáhl celé řady úspěchů, ale také ocenění obyvatelů plynoucí z pomoci při živelných pohromách (např. povodně r. 1997, nebo odstraňování popadaných stromů na veřejných prostorech apod.). Složení základny můžeme rozdělit na čtyři generace, z nichž poslední se zrodila roku 1996

Akce

Každoročně zajišťujeme sběr železného šrotu, provádíme prořezávání obecních stromů, údržbu okolí hasičské zbrojnice. Rovněž se podílíme na celé řadě kulturních a sportovních akcí, které se v obci konají (dětský den, mikulášská besídka, masopust, taneční zábavy, hasičské závody).

 

 

sdhspolecna.JPG (12436 bytes)

Soutěžní disciplína

Tato disciplína se nejvíce přibližuje úkonům při zásahu. Soutěží sedm členů družstva. Při přípravě k plnění disciplíny si členové družstva připraví na základnu požární stříkačku, 3 ks hadic B, 4 ks hadic C, rozdělovač, 2 ks proudnic, 2 ks savic a sací koš. Kromě savic nesmí žádné nářadí přesahovat obrys základny. Ve vzdálenosti 4 m od základny je umístěn vodní zdroj a ve vzdálenosti 95 m od osy této základny jsou umístěny dva terče pro stříkání.
     Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví k základně. Od povelu rozhodčího “Na základnu!” se měří doba stanovená na přípravu pokusu (5 min). V té době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku. K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro požární útok. Zuby půlspojek a půlspojky se nesmí dotýkat. Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí se nesmí dotýkat země. Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od jedné), provede přívodní vedení (sací koš našroubuje před ponořením do nádrže), dopravní vedení, útočné proudy a nastříká oba terče (á 10 litrů). Voda v nádrži je v té době pořadatelem průběžně doplňována. Při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru hranice stříkání, ani se této čáry dotýkat a proudnice (včetně půlspojky hadice) se nesmí opírat o zem nebo druhého člena družstva. Požární útok se považuje za skončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry po nastříkání obou terčů. Musí být proveden a ukončen do 2 minut po startu. Po ukončení pokusu mohou soutěžící přívodní vedení rozpojit až na pokyn rozhodčího.
     Pro soutěže I. kola se připouští použití 4 ks savic 1,6 m dlouhých, průměr 110 mm se šroubením, spojených do dvou dílů. V tom případě oba konce savic mohou přesahovat základnu a dotýkat se země.

    

5. Současné složení našich družstev: 

Třebosice 1

Koš

Luďa Horák

Spoj

Aleš Pecivál

Stroj

Láďa Skřek

B vedení

David Čermák

Rozdělovač

Honza Hrstka

Levý proud

Vlasta Janeček

Pravý proud

Petr Schejbal

Třebosice 2

Koš

Honza Konvalinka

Spoj

Mirek Kučera

Stroj

Radek Diviš

B vedení

Roman Jonáš

Rozdělovač

Michal Praus

Levý proud

Láďa Vích

Pravý proud

Jarda Šindelář

Třebosice 3

Koš

Karel Loukota

Spoj

současně není určen

Stroj

Josef Loukota

B vedení

současně není určen

Rozdělovač

Petr Málek

Levý proud

Ladislav Skřek

Pravý proud

František Vaníček

 

6. Aktivity družstev:

Družstva Třebosice 2 a Třebosice 3 se pravidelně účastní domácí a okreskové soutěže. Na podzim pak memoriálu Václava Chalupy ve Starém Máteřově.

Družstvo Třebosice 1 se kromě soutěží uvedených výše účastnilo druhé chrudimské ligy, ze které postoupilo hned po prvním roce (druhé místo) do ligy první, kde dosáhlo opět výborné druhé pozice. Od roku 1999 navštěvuje pardubickou ligu s dobrými výsledky.

 

Ročník

1999

2000

2001

2002

2003

Celkové umístění

2. Místo

7. Místo

5. Místo

6. Místo

 

Počet zúčastněných družstev

8

12

11

10

 

 

  

7. Naše nejlepší časy v jednotlivých ročnících lig:

 

Chrudimská liga - ročník

Nejl. čas na 3B - nástřiky 10l

Místo konání

1997

42,00

Slatiňany

1998

32,51

Slatiňany

Pardubická liga - ročník

Nejl. čas na 3B

Místo konání

1999

26,20

16. 10. Staré Čivice

2000

26,60

8. 7. Staré Čivice

2001

30,00

7. 7. Staré Čivice

kontaktujte administrátora